ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ АДВОКАТСКОГ ИСПИТА- ИСПИТНИ РОК НОВЕМБАР 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ АДВОКАТСКОГ ИСПИТА- ИСПИТНИ РОК НОВЕМБАР 2018.

Обавештавамо све заинтересоване кандидате за полагање адвокатског испита да је термин одржавања адвокатског испита, пред комисијом Адвокатске коморе Београда, у НОВЕМБАРСКОМ  испитном року заказан за УТОРАК  04.12.2018. године у 14,00 часова.

Молимо Вас да Ваше захтеве за полагање адвокатског испита уз сву неопходну документацију доставите најкасније до ПЕТКА  30.11.2018. године. до 14.00 часова

НАПОМЕНА:

  1. Питања из области ПРОПИСИ О АДВОКАТУРИ постављају се из

– Закона о адвокатури („Службени гласник РС“ 31/2011 и 24/2012 ОУС ) ; објављен на сајту АКБ

– новог Статута Адвокатске коморе Београда („Сл. лист града Београда“ 37/2018)  који је објављен на сајту Адвокатске коморе Београда ;

– Статута Адвокатске коморе Србије („ Сл. гласник РС“ 85/2011, 78/2012, 86/2013) који је објављен на сајту Адвокатске коморе Србије;

  1. Питања из области ЕТИКЕ АДВОКАТА постављају се из Кодекса професиналне етике адвоката („Сл.гласник РС“ 121/2012 ) која је објављена на сајту Адвокатске коморе Београда;
  2. Питања из области АДВОКАТСКА ТАРИФА постављају се из Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката („Сл.гласник РС“ 121/2012 ) који је објављен на сајту Адвокатске коморе Београда;

     Документа неопходна за пријаву адвокатског испита :

–  захтев за пријаву адв.испита (у слободној форми )

– оверена фотокопија дипломе правног факултета /уверења о дипломирању на правном    факултету (не старије од 3 месеца)

-оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту ( не старије од 3 месеца)
-фотокопија личне карте без чипа односно извод из чипа личне карте, уколико поседује чип
– доказ о уплати накнаде за полагање адвокатског испита ( висина накнаде за полагање адв.испита износи 15.600 динара за прво полагање, за накнадно полагање 5.850 динара, уплата се врши на пословни рачун Адвокатске коморе Београда 200-2359850101862-45 )