УСТАВНИ СУД ЈЕ ОДБАЦИО СВЕ ИНИЦИЈАТИВЕ КОЈИМ СЕ ОСПОРАВА ОДЛУКА О ТРОШКОВИМА УПИСА

Уставни суд донео је одлуку Уо.104/2015 од 15.10.2020.године којом је одбацио све иницијативе за покретање поступка оцене уставности и законитости одредби чл.1, чл.2. и чл.14. Одлуке о трошковима уписа и накнадама приликом уписа у именике адвоката, адв.приправника, заједничких адвокатских канцеларија и адвокатских ортачких друштава број 476-4/2014 од 22.06.2014.године.

У протеклом периоду били смо сведоци залагања адвоката Чедомира Кокановића да ова одлука буде оспорена, како би креирао правни основ за покретање судских поступака за накнаду штету против професионалне асоцијације којој припада.

Не упуштајући се у оцену моралне димензије оваквих поступака са жаљењем констатујемо да су неке колеге из личних лукративних интереса апстраховали могуће штетне последице које оваквим својим поступцима наносе читавој адвокатури.

Одлуком Уставног суда стављена је тачка на оспоравање одлуке којом је прописана висина накнаде за упис у именик адвоката а која успоставља јасно разликовање између кандидата који су стицали професионално искуство у адвокатури и ван адвокатуре. Једном речју, одбрањено је правило да само адвокатски приправници могу поднети молбу за умањење накнаде за упис у именик адвоката и платити уписнину 500 еура.

АК Београда сматра да је ово још једна победа адвокатуре у доследном залагању за циљеве прописане Статутом, међу којима је и принцип обнављања адвокатуре из реда сопственог приправништва како би се очувала виталност професије.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат