ЗАХТЕВИ КОЈЕ ЈЕ АК БЕОГРАДА УПУТИЛА МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ И МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

Поштоване колеге,

У прилогу се можете упознати са захтевима које је упутила АК Београда и то:

– захтевом који је упућен Министарству правде којим се тражи да Влада Републике Србије као једну од мера ванредног стања донесе и одлуку да у свим предметима у којима судови не поступају и у којима се суђења одлажу преклузивни рокови почињу да теку по престанку ванредног стања

захтевом који је упућен Министарству финансија да сепреиспита оправданост пореског задужења адвоката током трајања ванредног стања, имајући у виду да су у условима редукованог функционисања правосуђа приходи адвоката знатно смањени

– захтевом који је упућен Министарству правде да се приликом требовања заштитних маски, заштитних рукавица и заштитних дезинфекцијских средства за потребе Министарства правде, судова и тужилаштава прибави контигент ових средстава и за потребе адвокатуре

Председник АК Београда

Југослав Тинтор, адвокат

ЗАХТЕВ – ПРЕКЛУЗИВНИ РОКОВИ

ЗАХТЕВ- ПОРЕСКА ЗАДУЖЕЊА

ЗАХТЕВ- ЗАШТИТНА СРЕДСТВА