Poštovane kolege,

Upravni odbor AK Beograda je na sednici održanoj 07.12.2020.godine doneo odluku da se svi zapisnici sa sednica Upravnog odbora objavljuju na veb sajtu www.akbgd.org.rs, nakon anonimizacije podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ova odluka predstavlja značajan iskorak u pravcu bolje informisanosti advokata i veće transparentnosti u radu organa AK Beograda, jer se svim zainteresovanim kolegama pruža mogućnost da saznaju koja pitanja se pretresaju na sednicama UO i koje odluke se donose.

Verujemo da će se na ovaj način otkloniti mogućnost za manipulacije na osnovu lažnih informacija o radu organa komore i da će se ojačati zajedništvo advokata Beograda. Svi zainteresovani advokati i advokatski pripravnici – članovi AK Beograda mogu se upoznati sa zapisnicima tako što će u prvu rubriku uneti svoje prezime, srednje slovo (sa tačkom) i ime, a u drugu rubriku broj svoje advokatske/pripravničke legitimacije.

AK Beograd

NAPOMENA:

Prezime i ime se piše latiničnim pismom i velikim slovima u odgovarajućem polju

Specijalni karakteri nisu dozvoljeni (Č, Ć, Dž, Đ, Š), primer: STOŠIĆ Đ. MARKO se treba napisati kao STOSIC DJ. MARKO

Potrebna vam je pomoć