UO AKB


POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA


Poštovani,

Upravni odbor AK Beograda je na sednici održanoj dana 27.02.2018.godine na osnovu člana 23.stav1.tačka 22. Statuta AK Beograda(“Službeni list grada Beograda”93/2016 “Službeni glasnik RS 30/2017-OUS”), doneo POSLOVNIK O RADU ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

POSLOVNIK AK BEOGRADA

Potrebna vam je pomoć