Dokumentacija za upis u imenik pripravnika i volontera

Dokumenta potrebna za promenu statusa i principala

Dokumenta potrebna za brisanje advokatskih pripravnika i advokatskih pripravnika volontera

Potrebna dokumentacija za promenu principala

Dokumenta potrebna za promenu statusa

Elektronski upitnik za upis u imenik pripravnika i volontera

Ugovor o volonterskom radu

Dokumentacija potrebna radi izdavanja potvrde radi polaganja pravosudnog ispita

Potrebna vam je pomoć