Rašević T. Zlata

Rođena 1971. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu 1996. Advokat od 2000.Potrebna vam je pomoć