ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА И КРИТЕРЈУМИМА  ЗА ДЕЛИМИЧНО ОСЛОБАЂАЊЕ ТРОШКОВА УПИСА У ИМЕНИК АДВОКАТА КАНДИДАТА ИЗ РЕДА АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА

Поштоване колегинице и колеге,

У прилогу се можете упознати са одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Београда број 643/2023 од 01.02.2023.године, којом се мења одлука Управног одбора  Адвокатске коморе Београда број 2394-1-7/2016 од 18.05.2016.године о мерилима и критеријумима за делимично ослобађање трошкова уписа у Именик адвоката кандидата из реда адвокатских приправника, измењена одлуком Управног одбора  Адвокатске коморе Београда број 3022-1-5-1/2016 од 08.07.2016.године.

Одлука УО АК Београда  број 643/2023 од 01.02.2023.године

Одлука УО АК Београда број 3022-1-5-1/2016 од 08.07.2016.године

Одлука УО АК Београда број 2394-1-7/2016 од 18.05.2016.године

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА