ИЗМЕНА ЧЛАНА 9. ПРАВИЛНИКА О ОСНИВАЊУ И РАДУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ АДВОКАТА И АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА АК БЕОГРАДА

Поштоване колегинице и колеге,

           Обавештавамо Вас да  је Управни одбор Адвокатске коморе Београда на седници одржаној дана 25.05.2023.године донео одлуку којом се мења члан 9. Правилника о оснивању  и раду Фонда солидарности адвоката и адвокатских приправника АК Београда, тако да сада гласи:

 „Висина  чланског доприноса за адвокате износи 350,00 динара, а за адвокатске приправнике 115,00 динара“. 

Све остале одредбе Правилника о оснивању  и раду Фонда солидарности адвоката и адвокатских приправника АК Београда остају неизмењене.

Наведене измене Правилника о оснивању  и раду Фонда солидарности адвоката и адвокатских приправника АК Београда су ступиле на снагу дана 14.јуна 2023.године.

Одлука Управног одбора број 4188/2023 од 25.05.2023.године.

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА