ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ  СТАТУТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ  СТАТУТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо Вас да је Управни одбор Адвокатске коморе Србије на седници одржаној дана 10.02.2023. године донео одлуку за покретање поступка Измене и допуне Статута Адвокатске коморе Србије и формирао Комисију за измену Статута  коју чине представници свих адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије из Управног одбора. Комисија је одржала први састанак дана 08.04.2023. године и донела одлуку да се позову сви адвокати ради достављања образложених предлога за Измене и допуне Статута.

Овим путем, позивају се сви адвокати – чланови Адвокатске коморе Београда да образложене предлоге за Измену и допуну Статута Адвокатске коморе Србије доставе на адресу Адвокатске коморе Србије, Дечанска 13, Београд или на е-маил адресу: a.k.srbije@gmail.com.

Наредни састанак Комисије за измену Статута  Адвокатске коморе Србије заказан је за 27.05.2023. године.

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА