ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОСПЕЛИМ МАТЕРИЈАЛНИМ ОБАВЕЗАМА

АДВОКАТА –  ЧЛАНОВА  АК БЕОГРАДА  ПРЕМА КОМОРИ

ЗА  ПРВИ  И  ДРУГИ  КВАРТАЛ  2023.ГОДИНЕ

Поштоване колегинице и колеге,

У складу са одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Београда донетом на седници одржаној дана 25.05.2023.године, обавештавамо Вас да доспеле материјалне обавезе адвоката према Комори на име чланарине за први квартал, у  периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023.године,  износе 6.000,00 динара и други квартал, у периоду од  01.04.2023. до 30.06.2023.године, износе 6.000,00  динара, а на име доприноса Фонду солидарности  за први квартал, у периоду од  01.01.2023. до 31.03.2023.године  износе 1.056,00 динара и други квартал, у периоду од  01.04.2023. до 30.06.2023.године, износе 1.050,00 динара.

Рачун за уплату чланарине: 200-2359850101862-45, у позиву на број навести број адвокатске легитимације.

Рачун за уплату доприноса  Фонда солидарности: 200 – 2911931301033 – 43, у позиву на број навести број адвокатске легитимације.

Молимо Вас да  сходно члану 32.Закона о адвокатури измирите Ваше обавезе.

Захваљујемо се члановима Адвокатске коморе Београда који редовно измирују материјалне обавезе према Комори.

Примери уплатница

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА