ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ АДВОKАТСKОГ ИСПИТА – ИСПИТНИ РОK ЗА ЈАНУАР 2023.ГОДИНЕ

Обавештавамо све заинтересоване кандидате за полагање адвокатског испита да је термин одржавања адвокатског испита пред Комисијом Адвокатске коморе Београда у  ЈАНУАРСКОМ  испитном року заказан за    25.01.2023.године ( СРЕДА ) у 14,00 часова. Молимо Вас да Ваше захтеве за полагање адвокатског испита доставите најкасније до ЧЕТВРТКА – 19.01.2023. године. до 15 часова.

Документа неопходна за пријаву адвокатског испита :

– захтев за пријаву адвокатског испита (формa сајт )
– оверена фотокопија дипломе правног факултета / уверења о дипломирању на правном факултету (не старије од 3 месеца)
-оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту ( не старије од 3 месеца)
-фотокопија личне карте без чипа односно извод из чипа личне карте, уколико поседује чип
– доказ о уплати накнаде за полагање адвокатског испита ( висина накнаде за полагање адв.испита износи 15.600 динара за прво полагање, а за накнадно полагање 5.850 динара, уплата се врши на пословни рачун Адвокатске коморе Београда ( 200-2359850101862-45 )

АДВОКАТСКИ ИСПИТ ОДРЖАЋЕ СЕ У СВЕЧАНОЈ САЛИ НА МЕЂУСПРАТУ ИЗМЕЂУ ПРВОГ И ДРУГОГ СПРАТА, У УЛИЦИ ДЕЧАНСКА БР.13.

ПО ПОТРЕБИ, У ЗАВИСНОСТИ ОД БРОЈА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА, БИЋЕ ОДОБРЕНИ И НАКНАДНИ ТЕРМИНИ О ЧЕМУ ЋЕ КАНДИДАТИ КОЈИ СЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ БИТИ ПОЈЕДИНАЧНО ОБАВЕШТЕНИ.


НАПОМЕНА:


Правни извори за питања из испитне области ПРОПИСИ О АДВОKАТУРИ су :

1.    Устав Републике Србје („Службени гласник РС“ 98/2006);

2.    Закон о адвокатури („Службени гласник РС“ 31/2011 и 24/2012 ОУС )

3.    Нови Статут Адвокатске коморе Београда („Сл. лист града Београда“ 37/2018)

4.    Статут Адвокатске коморе Србије („ Сл. гласник РС“ 85/2011, 78/2012, 86/2013)

5.    Универзална декларација Уједињених нација о људским правима;

6.    Kонвенција за заштиту људских права и основних слобода ( Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, „Службени лист СЦГ – Међународни уговори ) ;

7.    Међународни пакт о грађанским и политичким правима ( Закон о ратификацији Међународног пакта о грађанским и политичким правима „Службени лист СФРЈ“ 7/1971 ) ;

8.    Основни принципи о улози адвоката, усвојени на Осмом конгресу Уједињених нација о превенцији криминала и поступању са учиниоцима кривичних дела, одржаних у Хавани од 27.08. до 07.09.1990.године;


Правни извори за питања из испитне области ЕТИKЕ АДВОKАТА су :

1.    Kодекс професиналне етике адвоката ( „Сл.гласник РС“ 27/2012 и 159/2020-одлука УС )

2.    Kодекс професиналне етике адвоката Европске уније, усвојен на пленарној седници Савета адвокатских комора Европске уније (ЦЦБЕ) 28.10.1998.г. а допуњен на пленарним седницама одржаним 28.10.1998.г. 06.10.2002.г. и 19.05.2006.г.;

3.    Препорука Kомитета министара Савета Европе од 25.10.2000.г. (2000) 21, под називом „Слобода . обављања адвокатске професије“;

4.    Међународна конвенција о заштити права одбране, донета и депонована у Адвокатској комори Париза 26.06.1987.г. којој је Савез републичких и покрајинских адвокатских комора Југославије, као правни претходник Адвокатске коморе Србије, приступио у Новом Саду 25.03.1995.г.;

5.    Принципи понашања у адвокатури усвојени 28.05.2011.г. од стране Међународне адвокатске коморе ( ИБА) ;

Правни извори за питања из области АДВОKАТСKА ТАРИФА су :

6.    Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката („Сл.гласник РС“ 121/2012 );

7.    Kодекс професиналне етике адвоката ( „Сл.гласник РС“ 27/2012 ) ;

ПРАВНИ ИЗВОРИ ЗА ПРИПРЕМУ АДВОКАТСКОГ ИСПИТА ОБЈАВЉЕНИ СУ НА САЈТУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА У РУБРИЦИ ПРОПИСИ

ПРЕДСЕДНИK KОМИСИЈЕ
ЗА АДВОKАТСKИ ИСПИТ АДВОKАТСKЕ KОМОРЕ БЕОГРАДА