ОБАВЕШТЕЊЕ О ОПШТЕ ОБАВЕЗНОМ УПУТСТВУ  РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОПШТЕ ОБАВЕЗНОМ УПУТСТВУ  РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо Вас да је Републички јавни тужилац издао опште обавезно упутство О бр. 4/2023 од 28.03.2023.године за поступање свих јавних тужилаца у кривичним предметима поводом саобраћајних незгода у којима је наступила смрт једног или више лица, а где постоји узрочна веза између основног облика кривичног дела (кривично дело Угрожавање јавног саобраћаја из члана 289. Кривичног законика) и наступање теже последице – Тешко део против безбедности јавног саобраћаја из члана 297. Кривичног законика, у односу на основни облик овог кривичног дела – члан 289. КЗ.

У прилогу се можете упознати са опште обавезним упутством Републичког јавног тужиоца                     О бр. 4/2023 од 28.03.2023.године.

ПРИЛОГ

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА