ОДЛУКА УО АКБ  ОД 6.3.2024.ГОДИНЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА БРИСАЊЕ АДВОКАТА  ИЗ ИМЕНИКА АДВОКАТА ЗБОГ НЕИЗВРШАВАЊА МАТЕРИЈАЛНИХ ОБАВЕЗА ПРЕМА КОМОРИ У ПЕРИОДУ ДУЖЕМ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ

ОДЛУКА УО АКБ  ОД 6.3.2024.ГОДИНЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА БРИСАЊЕ АДВОКАТА  ИЗ ИМЕНИКА АДВОКАТА ЗБОГ НЕИЗВРШАВАЊА МАТЕРИЈАЛНИХ ОБАВЕЗА ПРЕМА КОМОРИ  У ПЕРИОДУ ДУЖЕМ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ

            Поштоване колегинице и колеге,

            Обавештавамо Вас да је Управни одбор Адвокатске коморе Београда на седници одржаној дана 6.3.2024.године донео одлуку оиспуњености  услова за брисање адвоката из именика адвоката Адвокатске коморе Београда, прописаних чланом  83. став 1. тачка 8. у вези  става 2. Закона о адвокатури, због неизвршавања материјалних обавеза према  адвокатској комори у периоду дужем од шест месеци,  у односу на адвокате који су наведени у одлуци.

            Позивају се адвокати у односу на које је донета наведена одлука да своје материјале обавезе према Комори измире у року од 15 дана од дана објављивања одлуке на сајту Коморе, најкасније до 26.3.2024.године.

Након протека наведеног рока, у односу на адвокате који нису измирили материјалне обавезе према Комори,  спровешће се поступак брисања из Именика адвоката.

У односу на адвокате који у наведеном року измире материјалне обавезе према Комори поступак брисања се неће спроводити.

Рачун за уплату чланарине: 200-2359850101862-45, у позиву на број навести број адвокатске легитимације.

Рачун за уплату доприноса  Фонда солидарности: 200 – 2911931301033 – 43, у позиву на број навести број адвокатске легитимације.

Одлука Управног одбора Адвокатске коморе Београда бр.2025/2024  од  6.3.2024.године

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА