ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ОД 18.03.2023.ГОДИНЕ

ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ОД 18.03.2023.ГОДИНЕ

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо Вас да је Управни одбор Адвокатске коморе Србије  на седници одржаној дана 18.03.2023.године донео одлуку којом се позивају адвокати да обавесте Адвокатску комору Србије  о свим случајевима када уредно заказан главни претрес није одржан  зато што окривљени који се налази у  притвору или на издржавању  затворске казне по другој правноснажној пресуди није доведен у надлежни суд, као и о евентуалном непоштовању  права на поверљив разговор са брањеником и о евентуално неоправдано дугом чекању ради обављања поверљивог разговора које је условљено недостатком просторија у неком од окружних затвора, односно казнено – поправних завода  у Републици Србији.

Уколико сте се нашли у ситуацији наведеној у одлуци,  о томе можете обавестити Адвокатску комору Србије на е-маил адресу: a.k.srbije@gmail.com,  достављањем назива суда пред којим се води кривични поступак,  броја предмета, датума неодржаног главног претреса, назива затвора или казнено поправне установе која није довела окривљеног на главни претрес, као и разлога  недовођења окривљеног, уколико је исти саопштен на главном претресу.

У прилогу се можете упознати са  одлуком  УO АК Србије  број 115/23 од  18.03.2023.године.

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА

П Р И Л О Г