ОДЛУКЕ   УПРАВНОГ ОДБОРА  АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА,  ПОТПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ДВА ЗАМЕНИКА ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА  АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Поштоване колегинице и колеге,

У прилогу се можете упознати са  одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Србије број 633/2023 од 09.09.2023.године о расписивању избора за Председника и Потпредседника Адвокатске коморе Србије, као и одлуком Управног одбор Адвокатске коморе Србије број 634/2023 од 09.09.2023.године о расписивању допунских избора за члана Надзорног одбора Адвокатске коморе Србије из Адвокатске коморе Војводине и два Заменика дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Србије из Адвокатске коморе Војводине.

Одлука УО АKС о расписивању избора за Председника и Потпредседника АКС

Одлука УО АKС о расписивању допунских избора за члана Надзорног одбора  АKС и два    Заменика дисциплинског тужиоца АKС