САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ КАЖЊАВАЊА АДВОКАТА ЗА СЛОБОДНО ИЗРАЖЕНО МИШЉЕЊЕ У ПОСТУПЦИМА ПРЕД СУДОВИМА

Поштоване колегинице и колеге ,

Обавештавамо Вас да је Управни одбор Адвокатске коморе Београда, на 20. седници одржаној дана 28.11.2022.године донео

О Д Л У К У

Да се изда саопштење следеће садржине:

 „Адвокатска комора  Београда изражава забринутост  због чињенице да је примећено да судови почињу да кажњавају адвокате за слободно изражено мишљење у поступцима одбране или заступања пред судовима где се бране права грађана  и да то личи на поновно увођење вербалног деликта“.

О саопштењу из става I одлуке обавестити Министарство правде РС и председника Врховног касационог суда.

Саопштење објавити путем медија.

У прилогу се можете упознати са одлуком УО АК Београда број 9810/2022 и саопштењем за јавност, као и дописима Министарству правде и Врховном касационом суду.

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА

ОДЛУКА

САОПШТЕЊЕ

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД