ЗАЈЕДНИЧКО ПИСМО АДВОКАТИМА СРБИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ И ПРЕДСЕДНИКА АДВОКАТСКИХ КОМОРА У ЊЕНОМ САСТАВУЗАЈЕДНИЧКО ПИСМО АДВОКАТИМА СРБИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ И ПРЕДСЕДНИКА АДВОКАТСКИХ КОМОРА У ЊЕНОМ САСТАВУ

Поштоване колеге,

Време и околности у којима обављамо наше дужности налажу нам да се обратимо адвокатској јавности поводом одржаних и најављених „спонтаних“ протеста једног броја адвоката и неформалних адвокатских група које настоје да се прикажу као аутентични тумачи адвокатске воље и наметну као легитимни представници адвокатуре. Ми, председници свих адвокатских комора, желећи да очувамо интегритет Коморе као респектабилне организације која наступа јединствено, скрећемо пажњу адвокатима Србије на наш заједнички став.

Претходне три године биле су године консолидације адвокатских редова и успостављања односа поверења и међусобног уважавања наших комора. То је време равнотеже и сарадње, које је уследило након више година сукоба у адвокатури. У том времену, коморе су одржавале своје изборне и редовне скупштине показујући да коморски систем стабилно функционише. Нарочито је важно што су окончани сукоби у АК Београда и АК Војводине и што је успостављена чврста веза са АК Србије, као кровном организацијом. Ово јединство које смо остварили није једногласје, али јесте консензус да одлуке доносимо у прописаној процедури, уважавајући интересе свих адвоката и свих комора у саставу АК Србије.

Међутим, биле су то и године у којима је Комора константно биле мета напада који су долазили не од изабраних делегата скупштина комора, већ из једног новог адвокатског медија – вибер простора. Овде се не мисли на мноштво изнетих предлога и критика рада Коморе, који су природни и пожељни у смислу скретањa пажње на горућа питања, већ на упорно понављање матрица којима се креира лажна слика о адвокатској комори која „не ради“, која „ћути“, која је „режимска“, иако то није истина. Ове флоскуле изговарају појединци који претендују на монопол да једино они „искрено брину за адвокатуру“ и „храбро подижу свој глас“, како би свима нама осталима указали на проблеме са којима се суочавамо, јер нико други осим њих то не сме и нико други осим њих ових проблема није свестан. У таквом деловању, све чешћа је појава лажних докумената – обичних фалсификата који се постављају на друштвене мреже као веродостојни, као и пласирање полуинформација и потпуних неистина, чиме се ствара тензија међу колегама и простор за сумњичења и теорије завере, на које Комора до сада није одговарала.

Председници адвокатских комора подржавају право сваког адвоката да слободно изрази мишљење и да протестује, јер су то његова индивидуална правa. Међутим, није добро ако се у остваривању ових права жели представити да се то чини у име целе адвокатуре, јер то право имају само они које су адвокати изабрали да их представљају. Сматрамо да је једини циљ ових протеста индивидуална промоција оних „најгласнијих“ који манипулишу често оправданим незадовољством адвоката и експлоатишу адвокатску забринутост поводом одређених питања. Организатори ових протеста су адвокати који нису добили поверење у досадашњим изборним процесима у комори тако да им је једини циљ да препоруче себе за неке будуће адвокатске изборе. Поред њих, у организацију протеста укључени су и адвокати који су страначки ангажовани, руковођени политичким мотивима и имају за циљ да комору увуку у расправе о дневно-политичким темама. Њихова мотивација може се прочитати између редова прогласа и петиција који су писани једино из разлога да би се адвокатима допали. Истовремено се заборавља да је од иницијативе до реализације дуг пут, као и да адвокати умеју да разликују конкретан резултат од популизма и демагогије. На овај начин причињава се огромна штета адвокатури и свим напорима професионалне организације да унапреди положај адвоката и заштити интересе професије.

Комора је у континуираном преговарачком процесу са носиоцима политичке власти поводом разних питања – при чему јединство адвокатуре значајно увећава њен преговарачки капацитет. Протест адвоката има изгледа за успех само када се организује поводом најважнијих питања око којих постоји консензус адвоката и спремност на индивидуалну жртву у заједничком интересу. Таквих питања нема много а спремност на жртву није неограничена, већ зависи од учесталости и успешности протеста. Једном речју, највећи потенцијал има онај ко организује протест ретко, али успешно. Капацитет да организује такав протест има само Комора, која у свом деловању поступа стратешки, уз сагледавање свих околности и антиципирање користи и штете у односу на све чланове професионалне асоцијације.

У протеклих неколико година адвокатура је ишла испред времена, са увек спремним предлозима и иницијативама, благовремено реагујући у свим кризним ситуацијама. Приликом увођења ванредног стања и одмах по његовом окончању Комора је својим интервенцијама представљала коректив функциoнисања правосуђа уз увек присутну критичку оцену актуелних збивања. На овај начин показали смо шта се може постићи ако постоји јединство адвокатуре, заједништво и солидарност адвоката. Захваљујући оваквом приступу успели смо да у протеклом периоду остваримо резултате који су конкретни и видљиви:

– годину и по дана успешно функционише Кол центар за постављање бранилаца по службеној дужности који је заснован на стриктном поштовању редоследа на листи и обавези државних органа да га позивају,

– донет је Закон о бесплатној правној помоћи у којем је адвокатура препозната као носилац пружања правне помоћи у склaду са Уставом РС, што је био основни захтев адвокатуре у преговорима са Владом РС,

– уведен је потпуно нови систем паушалног опорезивања адвоката који трајно уређује питање пореза на начин који је предвидив и правичан и који уједно искључује сваки волунтаризам пореских органа,

– након интервенције адвокатуре Закон о услугама је повучен из процедуре и постигнут је договор са Министарством правде да ће се питања од значаја за адвокатуру решавати у сагласности са Комором,

– очувана је надлежност Коморе у спровођењу контроле над применом Закона о спречавању прања новца,

– решен је проблем овере адвокатског пуномоћја у извршном поступку, тако што је издејствовано да Народна Скупштина донесе аутентично тумачење законске одредбе,

– решен је проблем спорних одлука тужилаштава и судова којима су одбијани захтеви за накнаду трошкова у погледу награде адвоката и обавезивани окривљени да сами плате награду браниоцима по службеној дужности, тако што је на интервенцију адвокатуре Министарство правде изменило Правилник о службеним одбранама, а Седница кривичног одељења Врховног касационог суда заузела став поводом овог питања,

– унапређена је кривично правна заштите адвоката усвајањем захтева Коморе да се уведе ново кривично дело Напад на адвоката, формирањем Сталног тела за праћење напада на адвокате и доношењем Обавезног упутства Републичког јавног тужилаштва за хитно поступање у случају напада на адвокате,

– поводом свих нових законских решења Комора је исказала свој став правовремено и јасно, тако што је доставила Министарству правде примедбе и конкретне предлоге за унапређење нормативног оквира,

– протеклих година успешно се организују сви адвокатски скупови, обележава Дан адвокатуре и одржавају адвокатска саветовања чиме се објективно подиже углед адвокатске професије у јавности.

Председници адвокатских комора не прихватају оцене да је у претходном периоду Комора „ћутала“ поводом најважнијих друштвених питања. Управо обрнуто, Комора је правовремено реаговала поводом најзначајнијих питања, водећи рачуна да употребљеним формулацијама остане на терену професионалне оцене и не пређе на терен политичког деловања. Такође, поводом свих питања која се покрећу разним прогласима и петицијама, Комора је већ предузела одговарајуће кораке и велики број тих питања решила и пре него што су покренути у адвокатској јавности – на вибер групама.

Ово заједничко писмо представља наш усаглашен став и поруку адвокатима Србије да у времену које је испред нас останемо јединствени јер само такви можемо бити кадри да на ефективан начин заштитимо интересе професије.

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Виктор Гостиљац, адвокат

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

Владимир Бељански, адвокат

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ НИШ

Гордан Пантић, адвокат

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК

Миодраг Алексић, адвокат

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ КРАГУЈЕВАЦ

Звонко Марковић, адвокат

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ШАБАЦ

Владан Мијаиловић, адвокат

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ПОЖАРЕВАЦ

Драган Живковић, адвокат

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЗАЈЕЧАР

Биљана Дражевић, адвокат

ЗАЈЕДНИЧКО ПИСМО ПРЕДСЕДНИКА АКС И ПРЕДСЕДНИКА АК У ЊЕНОМ САСТАВУ