О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Адвокатска комора Београда обавештава чланство да се у организацији Министарства правде Републике Србије спроводи поступак представљања сета радних верзија правосудних закона: Закона о уређењу судова, Закона о Високом савету судства, Закона о високом савету тужилаштва, Закона о судијама, Закона о јавном тужилаштву.


Имајући у виду наведено, Адвокатска комора Београда овим путем упућује позив свим адвокатима, члановима Адвокатске коморе Београда, да најкасније до 17.10.2022. године доставе коментаре, предлоге и примедбе на измену наведених радних верзија закона на е-маил: advokatskakomorabeograda2@gmail.com или поштом на адресу: ул.Дечанска бр.13 Београд.


Радне верзије Закона о уређењу судова, Закона о Високом савету судства, Закона о високом савету тужилаштва, Закона о судијама, Закона о јавном тужилаштву можете погледати у прилогу.

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА

Закон о судијама

Закон о Високом савету судства

Закон о уређењу судова

Закон о јавном тужилаштву

Закон о Високом савету тужилаштва