ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ АК СРБИЈЕ И АК БЕОГРАДА О ОБУСТАВИ ЈЕДНОНЕДЕЉНОГ ПРОТЕСТА СА ОБУСТАВОМ РАДА АДВОКАТА

                                                                    С А О П Ш Т Е Њ Е

 

Адвокатска комора Србије и Адвокатска комора Београда саопштавају да се од понедељка – 06.08.2018.године, обуставља једнонедељни протест са обуставом рада адвоката због убиства адвоката Драгослава Мише Огњановића.

Овим протестом указано је јавности и свим државним органима да напад на адвоката представља напад на правосуђе, које без адвокатуре не може функционисати.

Oвим протестом адвокати су изразили не само јединствени став поводом убиства колеге Огњановића, већ и оправдано очекивање читаве професије да расветљавање напада на адвокате мора представљати питање од посебног јавног интереса и приоритет у раду органа кривичног гоњења, као и да у систему кривичноправне заштите адвокат мора бити једнако заштићен као судија или тужилац.

Наредних дана биће формирано Стално тело за праћење истрага свих напада на адвокате које ће чинити представници адвокатуре, судства, тужилаштва, полиције и Министарства правде. Задатак Сталног тела биће праћење делотворности истрага у случајевима напада на адвокате и унапређење законских прописа који уређују кривично правну заштиту адвоката.

Адвокатска комора Србије и Адвокатска комора Београда пратиће даљи рад надлежних државних органа на расветљавању овог злочина до 20.09.2018.године, када ће на основу информација својих представника у Сталном телу и у зависности од постигнутих резултата истраге, донети одлуке о даљим мерама и активностима, укључујући обуставу рада и расписивање новчане награде за расветљавање случаја.

 

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

 

Виктор Гостиљац, адвокат

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

 

Југослав Тинтор, адвокат

ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПРОТЕСТА