САОПШТЕЊЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА ПОВОДОМ ИЗМЕНА КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА

С  А  О  П  Ш  Т  Е  Њ  Е

Адвокатска комора Београда изражава забринутост поводом измена Кривичног законика. Имајући у виду да је претежни део измена настао као реакција на тренутно расположење јавног мнења а не као резултат озбиљне стручне расправе и анализе, очекујемо да ће у пракси резултирати бројним неправичним ситуацијама у којима изречене казне неће бити сразмерне друштвеној опасности конкретних кривичних дела и њихових учинилаца.

У протеклом периодујавност је била фокусирана искључиво на два питања: увођење казне доживотног затвора и забрану условног отпуста. Међутим, у јавности се врло мало зна да се предложеним изменама значајно сужава круг кривичних дела за која се може изрећи условна осуда. За разлику од доживотног затвора који се изриче у пар десетина случајева, условна осуда се изриче у 60% случајева и то најчешће грађанима који се први и последњи пут нађу пред судом. Имајући у виду редуковање условне осуде и повећање запрећених казни затвора сасвим је извесно да ће судови изрицати велики број краткотрајних казни затвора којима се не могу остварити ефекти у заштити друштва од криминалитета.

Уколико се пооштрава казнена политика у односу на извршиоце тешких кривичних дела и оне који понављају кривична дела, нема никакве логике да се истовремено сужава поље примена условне осуде према онима који кривично дело изврше први и једини пут. Једном речју, граћанин мора имати шансу да се у случају лакших кривичних дела ресоцијализује без одласка у затвор. Предложеним изменама ова шанса се у превеликој мери сужава.

Повећавање запрећених казни, проширивање случајева у којима је забрањено ублажавања и сужавање примене условне осуде резултираће повећањем броја затвореника у Србији, као и великим бројем младих људи који ће одласком у затвор неминовно постајати део криминалног миљеа, иако је била могућа њихова ресоцијализација условном осудом.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат

САОПШТЕЊЕ