Адвокатска коморе Србије упутила је допис  Адвокатској комори Беогрaда  са позивом да достави предлог члана Програмског савета Адвокатске академије Адвокатске коморе  Србије.

Поштоване колегинице и колеге,

Адвокатска коморе Србије упутила је допис  Адвокатској комори Беогрaда  са позивом да достави предлог члана Програмског савета Адвокатске академије Адвокатске коморе  Србије.

За члана Програмског савета Адвокатске академије Адвокатске коморе  Србије може бити изабран адвокат који испуњава један од следећих услова и то:  најмање 15 година праксе у адвокатури или који има академско звање доктора наука.

У складу са одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Београда донетом на седници одржаној дана 21.4.2022.године, а поводом наведеног дописа Адвокатске коморе Србије, позивају се заинтересовани адвокати да се пријаве за члана Програмског савета Адвокатске академије Адвокатске коморе  Србије.

Уз пријаву је потребно доставити  биографске податке, као и податке о професионалном искуству.

Пријаве се могу поднети на адресу Адвокатске коморе Београда, Дечанска 13, Београд,  као и на е-маил адресу  office@akb.org.rs , у року од 7 дана од дана објављивања позива на сајту Адвокатске коморе Београда, најкасније до  11.05.2022.године.

У прилогу се можете упознати са дописом  Адвокатске коморе Србије број 420/2022 од 13.04.2022.године.

ПРИЛОГ

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА