ДОПИС КОЈИ ЈЕ АК БЕОГРАДА УПУТИЛА ВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА И РЕПУБЛИЧКОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

И

РЕПУБЛИЧКОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ

Како се Закључак Високог савета судства бр.119-05-132/2020-01 од 18.03.2020.године и Препоруке Министарства правде РС бр.112-01-557/2020-05 од 17.03.2020.године, којима је уређен рад судова и јавних тужилаштава за време ванредног стања – примењују већ 15 дана, скрећем Вам пажњу на проблеме са којим се адвокати суочавају у свакодневом раду, како би предузели мере из оквира своје надлежности – у циљу отклањања уочених неправилности.

1. АК Београда истиче да је у условима ванредног стања Уставом изричито забрањено одступање од права на правично суђење, због чега могућност суђења преко „видео-линка“ не треба користити. Ова мера ванредног стања од ризика заразе штити само орган поступка, док потпуно занемарује заштиту браниоца који и на овим суђењима мора бити уз свог клијента. АК Београда указује да се вирус „Covid-19 не преноси ваздухом, као и да се суђења за време ванредног стања која се одржавају у врло малом броју предмета могу одржати у пар највећих судница у сваком суду у којим би се обезбедиле све мере заштите и прописана удаљеност процесних учесника, што би ризик од ширења заразе свео на најмању могућу меру. Добар пример оваквог решења је поступање Вишег суда у Београду. Поред тога, за саслушања у тужилачкој истрази могуће је користити велике суднице или уредити неколико просторија са преградним баријерама од стакла у оквиру којих би на одговарајући начин били заштићени сви учесници поступка, а не само орган поступка и његов записничар, као код „видео линка“.

2.АК Београда примила је већи број притужби адвоката због тога што су изложени опасности од ширења заразе у ситуацији када се лица лишена слободе због кривичних дела из чл.248. и 249.КЗ приводе код заменика јавног тужиоца и код судија за претходни поступак Проблем је што се у посебној просторији помоћне зграде у Катанићевој која је предвиђена за ову сврху саслушања заказују у исто време, због чега већи број адвоката чека на саслушање у ходнику површине 8м2 у којем се беспотребно излажу ризику заразе. Предлажем да судије и тужиоци у међусобној комуникацији унапред одреде термине саслушања у примереним временским размацима како не ви више адвоката истовремено чекало у овом малом ходнику.

3.АК Београда примила је већи број притужби адвоката због тога што су изложени ризику заразе у ситуацији када поједини радници полиције који спроводе ухапшена лица и поједини радници правосудне страже не носе заштитне маске и рукавице. Поред тога, уочено је да за потребе функционисања правосуђа нису обезбећена заштитна средства која би се бесплатно стављала на располагање учесницима у поступку који нису били у могућности да их купе/набаве јер су дефицитарни у слободној продаји. У таквим околностима, поседовање заштиних средстава не може се прописивати као предуслов за остваривање процесних права.

4.АК Београда примила је већи број притужби адвоката због тога што су изложени волунтаризму појединих заменика тужилаца који у условима ванредног стања предузимају процесне радње као да препоруке и закључак не постоје, већ заказују саслушања сведока у истражном поступку у предметима који препорукама/закључком нису одређени као изузетак и „јуначе се“ како би себе препоручили за будуће каријерно напредовање. На овај начин они и себе и друге учеснике у поступку излажу беспотребном ризику од ширења заразе.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокaт

ВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

РЕПУБЛИЧКОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ