ИЗМЕЊЕН РЕЖИМ РАДА ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА

Поштоване колеге,

Овим путем Вас обавештавамо да је у свим јавним тужилаштвима на територији Београда због опасности од ширења вируса Ковид 19 измењен режим рада:

1.Имајући у виду да у истражним кабинетима није могуће обезбедити физичку дистанцу од најмање 1,5 метара између две особе

ОТКАЗУЈУ СЕ сва раније заказана саслушања окривљених или сведока у јавним тужилаштвима

ОСИМ:

-у предметима у којима је одређен или предложен притвор,
-у предметима у којима се као оштећено јавља малолетно лице,
-у предметима насиља у породици,
-у предметима у којима постоји опасност од застаревања кривичног гоњења,
-у предметима за кривична дела непоступање по здравственим прописима за време епидемије из чл.248.КЗ или преношење заразне болести из чл.249.КЗ,
-у предметима по кривичним пријавама за кривична дела која су извршена за време ванредне ситуације или у вези са ванредном ситуацијом.

2.Предаја кривичних пријава и поднесака вршиће се путем поште или електронске поште на е-маил адресу наведену на њеб сајту конкретног јавног тужилаштва

3.Шалтер писарнице биће затворен, а све информације о предметима биће даване преко телефонских линија наведених на њеб сајту конкретног јавног тужилаштва

4.Неће бити дозвољен увид и фотокопирање списа предмета и неће се вршити пријем странака и адвоката, осим у предметима који су напред наведени као изузетак

АК Београда