ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА ЗА ИЗБОРЕ ЗАКАЗАНЕ ЗА 08.05.2021.ГОДИНЕ

Изборна комисија Адвокатске коморе Београда на седници одржаној дана 23. 04. 2021. године, утврдила је јединствени бирачки списак за изборе заказане за 08. 05. 2021. године.

  • Напомена: Јединствени бирачки списак Адвокатске коморе Београда објављен на овој интернет страни, не садржи јединствене матичне бројеве грађана, сагласно Закону о заштити података о личности (“Службени гласник РС”, бр. 97/08 од 27.10.2008. године, 104/09 – др. Закон 68/2012- одлука УС и 107/20)

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

БИРАЧКИ СПИСАК