НАЧИН ОВЕРЕ ЛЕГИТИМАЦИЈА ТОКОМ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

НАЧИН ОВЕРЕ ЛЕГИТИМАЦИЈА ТОКОМ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Поштоване колеге,

Имајући у виду да је у АК Београда уведен посебан режим рада запослених у стручној служби који подразумева комуникацију путем телефона, емаила и поште, током трајања ванредног стања неће бити могућа непосредна овера легитимације у просторијама коморе. Адвокати и адвокатски приправници који требају да овере легитимацију то могу учинити путем емаила – достављањем захтева за издавање Потврде која замењује оверу током трајања ванредног стања и користи уз адвокатску легитимацију (која није оверена). Напомињемо да је са Управом за извршење кривичних санкција договорено да се у свим затворима редметне потврде прихватају уместо оверене легитимације.

АК Београда