О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштоване колеге,

Обавештавамо Вас да је решењем Вишег суда у Београду П1.бр.165/21 од 31.12.2021.године усвојен предлог за одређивање привремене мере и обустављена од извршења одлука Скупштине Адвокатске коморе Београда број 11262/21 од 21.12.2021.године  о обустави рада на територији града Београда, до правноснажног окончања поступка.

У прилогу се можете упознати са решењем Вишег суда у Београду П1.бр.165/21 од 31.12.2021.године.

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА

Решење Вишег суда у Београду П1.бр.165 21 од 31.12.2021.године.