Обавештавамо Вас  да је  Управни одбор Адвокатске коморе Београда на седници одржаној дана 07.06.2022.године донео одлуку којом се уводи обавезно  полагање адвокатског испита пред Адвокатском комором Београда,  као услов за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Београда.

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо Вас  да је  Управни одбор Адвокатске коморе Београда на седници одржаној дана 07.06.2022.године донео одлуку којом се уводи обавезно  полагање адвокатског испита пред Адвокатском комором Београда,  као услов за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Београда.

Одлука Управног одбора Адвокатске коморе Београда број 4235/2022 од  07.06.2022.године

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА

О Д Л У К А