ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОПИСУ УПУЋЕНОМ МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОПИСУ УПУЋЕНОМ МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

Поштоване колеге,

У прилогу се можете упознати са дописом који је Адвокатска комора Београда упутила Министарству правде Републике Србије.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Момчило М.Булатовић, адвокат

ДОПИС АК БЕОГРАДА БРОЈ 10888/2021 ОД 14.12.2021.