ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ АДВОKАТСKОГ ИСПИТА- ИСПИТНИ РОK МАЈ 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ АДВОKАТСKОГ ИСПИТА- ИСПИТНИ РОK МАЈ  2019.
Обавештавамо све заинтересоване кандидате за полагање адвокатског испита да је термин одржавања адвокатског испита пред комисијом Адвокатске коморе Београда у МАЈСКОМ  испитном року заказан за УТОРАК 21.05.2019.године у 15,00 часова.
Молимо Вас да Ваше захтеве за полагање адвокатског испита са следећом документацијом доставите најкасније до ПЕТКА 17.05.2019. године. до 14.00 часова
Документа неопходна за пријаву адвокатског испита :
– захтев за пријаву адв.испита (у слободној форми )
– оверена фотокопија дипломе правног факултета /уверења о дипломирању на правном факултету (не старије од 3 месеца)
-оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту ( не старије од 3 месеца)
-фотокопија личне карте без чипа односно извод из чипа личне карте, уколико поседује чип
– доказ о уплати накнаде за полагање адвокатског испита ( висина накнаде за полагање адв.испита износи 15.600 динара за прво полагање, за накнадно полагање 5.850 динара, уплата се врши на пословни рачун Адвокатске коморе Београда 200-2359850101862-45 )
НАПОМЕНА:
1. Правни извори за питања из испитне области ПРОПИСИ О АДВОKАТУРИ су :

 1.  Закон о адвокатури („Службени гласник РС“ 31/2011 и 24/2012 ОУС ) објављен на сајту АKБ;
 2. нови Статут Адвокатске коморе Београда („Сл. лист града Београда“ 37/2018) објављен на сајту Адвокатске коморе Београда ;
 3. Статут Адвокатске коморе Србије („ Сл. гласник РС“ 85/2011, 78/2012, 86/2013) објављен на сајту Адвокатске коморе Србије ;
 • правни извори из тачке 5, 6, 7 и 8, објављени су на сајту Адвокатске коморе Србије ;
  Правни извори за питања из испитне области ЕТИKЕ АДВОKАТА су :


• правни извори из тачке 2,3,4 и 5 објављени су на сајту Адвокатске коморе Србије ;
Правни извори за питања из области АДВОKАТСKА ТАРИФА су :

 1. Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката („Сл.гласник РС“ 121/2012 );
 2. Kодекс професиналне етике адвоката ( „Сл.гласник РС“ 27/2012 ) ;
  • правни извори из тачке 1 и 2 објављени су на на сајту Адвокатске коморе Београда ;
  У ПРИЛОГУ ОВОГ ОБАВЕШТЕЊА НАЛАЗИ СЕ ПРАВИЛНИK О АДВОKАТСKОМ ИСПИТУ
  ПРЕДСЕДНИK KОМИСИЈЕ
  ЗА АДВОKАТСKИ ИСПИТ АДВОKАТСKЕ KОМОРЕ БЕОГРАДА Др Вељко Делибашић, адвокат