ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАВИЛИМА ПОНАШАЊА У СУДУ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Поштоване колеге,

У прилогу се можете упознати са актима судске управе поводом начина рада у условима ванредне ситуације и то:

-Правилима понашања запослених и странака у Вишем суду у Београду Су-1 148/2020 од 06.07.2020.године

-Правилима понашања запослених и странака у Првом основном суду у Београду Су-1 388/20-1 од 06.07.2020.године

АК Београда

Правила понашања запослених и странака у Вишем суду у Београду Су-1 148/2020 од 06.07.2020.године

Правила понашања запослених и странака у Првом основном суду у Београду Су-1 388/20-1 од 06.07.2020.године