ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ РАДА ТРЕЋЕГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

Поштоване колеге

Обавештавамо Вас да ће се почев од 08.06.2020.године суђења у парничном одељењу Трећег основног суда у Београду одржавати у новој згради на Новом Београду, ул.Тошин бунар бр.274г.

Изузетак су само 6.веће судије Дабић Маје и 16.веће судије Павловић Жака, који ће и даље поступати на досадашњој адреси – Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр.16.

Служба пријема, информације о предметима, издавање потврда и уверења, као и разгледање списа и даље ће се обављати на досадашњој адреси – Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр.16, осим разгледања списа у парничној материји које ће се обављати у новој згради на Новом Београду, ул.Тошин бунар бр.274г.

У новој згради на Новом Београду, ул.Тошин бунар бр.274г налазиће се и део судске управе који предузима радње у складу са Судским пословником, као и парнична писарница у склопу које ће бити омогућено разгледање списа.

У прилогу се можете упознати са Саопштењем председника Трећег основног суда у Београду од 02.06.2020.године

АК Београда

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕСЕЉЕЊУ ПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА ТРЕЋЕГ ОСНОВНОГ СУДА ПОЧЕВ ОД 08.06.2020.ГОДИНЕ