ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ МОГУЋНОСТИ ГОТОВИНСКОГ ПЛАЋАЊА МАТЕРИЈАЛНИХ ОБАВЕЗА АДВОКАТА НА БЛАГАЈНИ АК БЕОГРАДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ МОГУЋНОСТИ

ГОТОВИНСКОГ ПЛАЋАЊА МАТЕРИЈАЛНИХ ОБАВЕЗА АДВОКАТА

НА БЛАГАЈНИ  АК БЕОГРАДА

Поштоване колеге,

Обавештавамо Вас да је Управни одбор Адвокатске коморе Београда, на 4. седници одржаној дана 08.12.2021.године донео одлуку  којом се  укида могућност готовинског плаћања свих материјалних обавеза  адвоката на благајни  Адвокатске коморе Београда у Служби рачуноводства.

Све материјалне обавезе адвоката према Адвокатској комори Београда убудуће ће се плаћати уплатом на  рачуне Адвокатске коморе Београда који се воде код пословних банака.

У прилогу се можете упознати са одлуком Управног одбора АК Београда  број 10600/202 од 08.12.2021.године

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА

ОДЛУКА