ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОРГАНИЗОВАЊУ ОБУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКТУРИСАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОРГАНИЗОВАЊУ ОБУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКТУРИСАЊА

Поштоване колегинице и колеге,
Обавештавамо Вас да Адвокатска комора Београда организује обуку из области Електронског фактурисања, а поводом примене Закона о електронском фактурисању за обвезнике који врше испоруку добара или пружање услуге субјектима јавног сектора и јавним предузећима, почев од 01.маја 2022.године.

Обука је намењена адвокатима који пружају правну помоћ субјектима јавног сектора (чл.2. ст.1. т.2. Закона о електронском фактурисању – директни и индиректни корисници буџетских средства и јавна предузећа), без обзира да ли су обвезници ПДВ и без обзира на начин опорезивања.
Обука обухвата следеће теме:

  • Закон о електронском фактурисању (појмови, обавезе и рокови)
  • Рад на порталу е-фактуре

Обука ће се организовати у групама од највише 30 учесника.
Позивамо заинтересове адвокате да се пријаве за обуку на е-маил адресу: office@akb.org.rs
Уз пријаву је потребно доставити следеће податке:

  1. Име и презиме
  2. Број легитимације
  3. Телефон
  4. Е-маил адресу

Термин одржавања обуке ће бити објављен на сајту Адвокатске коморе Београда, с тим да ће у завиности од броја заинтерованих адвоката бити одређени додатни термини.

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА