ОДЛАГАЊЕ СКУПШТИНЕ АК БЕОГРАДА КОЈА ЈЕ ЗАКАЗАНА ЗА 12.09.2020.ГОДИНЕ

Поштованe колеге,

Имајући у виду:

-да је у циљу спречавања ширења „корона вируса“ на снази општа забрана окупљања више од тридесет особа у затвореним просторима,

-да је и за догађаје из области уметности и културе који подразумевају седећа места прописана минимална физичка дистанца од 1,5 метра – како између седишта у истом реду, тако и између седишта која нису у истом реду, ако не постоји довољан размак,

-да сала у којој се одржавају скупштине АК Београда има капацитет од 800 седећих места, при чему се иза сваког реда столова налази по два реда столица између којих није могуће успоставити минималну физичку дистанцу од 1,5 метра,

-да би чак и у случају попуњавања сале на начин прописан посебним мерама у њој било могуће користити сваки други ред и сваку другу столицу у реду који се користи

-да би капацитет сале у том случају био смањен тако да не би могао стати ни кворум

-да је позив за скупштину упућен на адресе седишта свих 5.000 адвоката Београда,

-да није могуће предвидети колики број адвоката ће се одазвати позиву за скупштину

-да се плексиглас баријере могу поставити само за известан одређен број присутних

-да сала не би испуњавала услове за безбедан боравак преосталог броја присутних

-да би у случају доласка адвоката у броју који превазилази дозвољен број присутних, једном броју адвоката из епидемиолошких разлога морао бити онемогућен приступ у салу, што би резултирало или одлагањем скупштине или кршењем права која сваком члану АК Београда припадају – да присуствује скупштини, учествује у раду и гласа,

-да онемогућавање остваривање права чланова АК Београда не може бити правдано никаквим „техничким разлозима“, нити било каквом „епидемиолошком ситуацијом“,

-да велики број присутних у простору који има „затворени систем вентилације“ где није могуће проветравање сале природном вентилацијом – представља реалан ризик,

-да се може очекивати да ће актуелна епидемиолошка ситуација одвратити један број адвоката од доласка на скупштину јер због година старости, здравственог стања или других оправдних разлога неће желети да себе излажу ризику од могућег ширења вируса, што би их у погледу остваривања права на учешће у раду скупштине довело у неравноправан положај у односу на друге колеге код којих је страх мање присутан,

-да би организовање скупштине на начин противан прописаним мерама здравствене заштите подразумевало и преузмање ризика за све последице до којих може доћи у случају евентуалног погоршања здравственог стања било ког од присутних адвоката,

Управни одбор АК Београда је донео одлуку да се Скупштина АК Београда одложи, док се не стекну епидемиолошки услови за одржавање једног овако масовног скупа.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

 Југослав Тинтор, адвокaт

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОДЛУКА