ПОЗИВ СВИМ АДВОКАТИМА-ЧЛАНОВИМА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА ДА СЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПРЕУЗИМАТЕЉЕ ПРЕДМЕТА АДВОКАТСКИХ КАНЦЕЛАРИЈА АДВОКАТА У ОДНОСУ НА КОЈЕ ЈЕ УТВРЂЕН ПРЕСТАНАК ПРАВА НА БАВЉЕЊЕ АДВОКАТУРОМ.

У спровођењу поступка брисања адвоката због неизмирених материјалних обавеза према Адвокатској комори Београда, у складу са одредбама чл.83 ст.1. тач.8 и ст.2 и 3 Закона о адвокатури и чл.244. ст.4 Статута АК Србије, на основу одлуке Управног одбора АК Београда бр.10619/2021 од 08.12.2021. Адвокатска комора Београда упућује ПОЗИВ свим адвокатима-члановима Адвокатске коморе Београда да се пријаве за преузиматеље предмета адвокатских канцеларија адвоката у односу на које је утврђен престанак права на бављење адвокатуром.

Рок за пријаву истиче 11.02.2022.