ПРАВИЛНИК О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА И ТРОШКОВИМА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ПРИБАВЉАЊЕМ ПОНУДА

Поштоване колеге,

Обавештавам Вас да је Управни одбор АК Београда на седници одржаној дана 26.04.2018.године усвојио:

1.Правилник о службеним путовањима и трошковима репрезентације којим се уређују услови под којим чланови органа Коморе, носиоци функција у Комори или други чланови Коморе могу остварити право на накнаду трошкова у вези са службеним путовањем у земљи или иностранству, као и услови под којим средства Коморе могу бити искоришћена као трошак репрезентације

2.Правилник о набавци прибављањем понуда којим се уређује поступак набавке робе и услуга за потребе Коморе прибавњањем понуда

У прилогу се можете упознати са садржином усвојених правилника

 

  Председник АК Београда
Југослав Тинтор, адвокат

ПРАВИЛНИК О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА И ТРОШКОВИМА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ПРИБАВЉАЊЕМ ПОНУДА