ПРЕПОРУКА

Управни одбор Адвокатске коморе Београда, на основу одлуке донете на седници одржаној дана 21.7.2022.године, а поводом  уочене опште појаве пред судовима,  посебно пред  Посебним одељењем за организовани криминал   Вишег суда у Београду,   да се игнорише постојање изабраних бранилаца и да се постављају браниоци по службеној дужности, противно Законику о кривичном поступку, издаје

П Р Е П О Р У К У

Позивају се адвокати  – чланови Адвокатске коморе Београда да не прихватају статус бранилаца по службеној дужности у предметима у којима за окривљене за које су постављени као браниоци по службеној дужности постоје  изабрани браниоци. 

Уколико се адвокати и поред ове препоруке Управног одбора Адвокатске коморе Београда прихвате заступања у својству бранилаца по службеној дужности окривљених који имају изабране браниоце, размотриће се питање њихове дисциплинске одговорности и поступања противно Кодексу професионалне етике адвоката и Законику о кривичном поступку.

Одлука Управног одбора Адвокатске коморе Београда

Препорука

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА