ПРИЈАВЕ ЗА ЧЛАНА УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА ЧАСОПИСА ” БРАНИЧ”

Поштоване колегинице и колеге,

Адвокатска коморе Србије упутила је допис  Адвокатској комори Беогрaда  са позивом да достави предлог члана Уређивачког одбора  часописа „Бранич“.

У складу са одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Београда донетом на седници одржаној дана 21.4.2022.године, а поводом наведеног дописа Адвокатске коморе Србије, позивају се сви заинтересовани адвокати да се пријаве за члана Уређивачког одбора  часописа „Бранич“.

Уз пријаву је потребно доставити  биографске податке, податке о професионалном искуству, доказ о искуству у издавачкој делатности  или у стручним и професионалним областима којима се бави часопис, као и сагласност за кандидовање за члана Уређивачког одбора  часописа „Бранич“.

Пријаве се могу поднети на адресу Адвокатске коморе Београда, Дечанска 13, Београд , као и на е-маил адресу   office@akb.org.rs ,  у року од 7 дана од дана објављивања позива на сајту Адвокатске коморе Београда, најкасније до  05.05.2022.године.

У прилогу се можете упознати са дописом  Адвокатске коморе Србије број 417/2022 од 13.04.2022.године.

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА

ДОПИС АК СРБИЈЕ број 417/2022