Poštovane kolege,

Svi zainteresovani advokati i advokatski pripravnici – članovi AK Beograda mogu se upoznati sa pozivima i predloženim dnevnim redom, materijalom i zapisnicima sa sednica Skupštine Advokatske komore Beograda,  tako što će u prvu rubriku uneti svoje prezime, srednje slovo (sa tačkom) i ime, a u drugu rubriku broj svoje advokatske/pripravničke legitimacije.

AK Beograd

NAPOMENA:

Prezime i ime se piše latiničnim pismom i velikim slovima u odgovarajućem polju

Specijalni karakteri nisu dozvoljeni (Č, Ć, Dž, Đ, Š), primer: STOŠIĆ Đ. MARKO se treba napisati kao STOSIC DJ. MARKO

Potrebna vam je pomoć