ПРИПРЕМА АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА

Поштоване колеге

Обавештавамо Вас да  Адвокатска академија Адвокатске коморе Србије организује

СЕМИНАР ОБУКЕ АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА

Обуку за полагање правосудног испита – наставу и вежбе, држаће предавачи Адвокатске академије према Плану за спровођење програма за стручну обуку адвокатских приправника за полагање правосудног испита.

Обука ће се одржавати у периоду од 02.04. до 12.06.2019. године у просторијама Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије, Дечанска 13/VI спрат, у периоду од 17:30 до 19:30 часова.

РОК ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЈЕ 01.04.2019. ГОДИНЕ

Кандидати се пријављују писаним путем на адресу Адвокатске коморе Србије, Дечанска 13, Београд, или електронским путем на е-маил адресу: a.k.srbije@gmail.com

Адвокатска комора Београда