1.SPISAK ADVOKATA PRIVREMENIH  ZASTUPNIKA U PARNIČNOM POSTUPKU  OD  10.10.2019.

1. SPISAK ADVOKATA  PRIVREMENIH ZASTUPNIKA U PORESKIM POSTUPCIMA  OD 10.10.2019. 

2. DOPUNA SPISAKA ADVOKATA PRIVREMENIH  ZASTUPNIKA U PARNIČNOM POSTUPKU  OD  28.05.2021.

2.DOPUNA SPISAKA ADVOKATA PRIVREMENIH  ZASTUPNIKA U PARNIČNOM POSTUPKU  OD  28.05.2021.

4. DOPUNA SPISKA ADVOKATA PRIVREMENIH ZASTUPNIKA U PARNIČNOM POSTUPKU OD 01.02.2022.

4. DOPUNA SPISKA ADVOKATA PRIVREMENIH ZASTUPNIKA U PORESKIM POSTUPCIMA OD 01.02.2022.

5. DOPUNA SPISKA ADVOKATA PRIVREMENIH ZASTUPNIKA U PARNIČNOM POSTUPKU OD 10.08.2022

5. DOPUNA SPISKA ADVOKATA PRIVREMENIH ZASTUPNIKA U PORESKIM POSTUPCIMA OD 10.08.2022.

6. DOPUNA SPISKA ADVOKATA PRIVREMENIH ZASTUPNIKA U PARNIČNOM POSTUPKU OD 18.01.2023.

6. DOPUNA SPISKA ADVOKATA PRIVREMENIH ZASTUPNIKA U PORESKOM POSTUPKU OD 18.01.2023.

7. DOPUNA SPISKA ADVOKATA PRIVREMENIH ZASTUPNIKA U PARNIČNOM POSTUPKU OD 17.07.2023.

dopuna 1 17.07.2023.

7. DOPUNA SPISKA ADVOKATA PRIVREMENIH ZASTUPNIKA U PORESKOM POSTUPKU OD 17.07.2023.

dopuna1 17.07.2023.

Potrebna vam je pomoć