С А О П Ш Т Е Њ Е

САОПШТЕЊЕ

Управни одбор Адвокатске коморе Београда  се ограђује од рада чланова Адвокатске коморе Београда  који су именовани одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Србије број 771/2021 од 24.06.2021.године као чланови радне групе Министарства правде за припрему текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку.

Наведени чланови Адвокатске коморе Београда нису легитимни представници Адвокатске коморе Београда, јер је Скупштина Адвокатске коморе Београда донела одлуку  број 4771/2021 од 05.06.2021.године да не учествује у раду наведне радне групе, па је њихов избор, уколико је исти и  извршен, учињен мимо воље чланова Адвокатске коморе Београда, која као највећа комора у саставу Адвокатске коморе Србије и те како има интерес да учествује у раду  радне групе, али само и једино преко легално изабраних представника.

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА