САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ РЕАГОВАЊА Г-ДИНА ВЕРАНА МАТИЋА НА ПОСТУПАЊЕ СУДСКОГ ВЕЋА У СЛУЧАЈУ “УБИСТВА СЛАВКА ЋУРУВИЈЕ”

 С  А  О  П  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Поводом реаговања г-дина Верана Матића на поступање судског већа у случају „Убиства Славка Ћурувије“, Адвокатска комора Београда подсећа јавност да државни органи, средства јавног обавештавања и јавне личности не смеју кршити претпоставку невиности и својим коментарима судских одлука у кривичним поступцима који су још у току посредно вршити притисак на суд.

У конкретном случају посебно забрињава покушај да се кроз притисак јавности у судски поступак уведу као доказ изјаве које нису дате пред тужилаштвом или судом као органима поступка већ пред некаквим комисијама службе државне безбедности, при чему се питање законитости доказа покушава приказати као формално питање од другоразредног значаја.

Сама идеја г. Верана Матића да „Државна комисија за расватљавање случаја Ћурувија“ на чијем је челу треба да реферише чињенично стање јавности која је „врховни судија“ и чији став би морало да поштује и судско веће – наноси ненадокнадиву штету у разумевању елементарних принципа правне државе и владавине права у једном демократком друштву.

Члан.6.Европске конвенције о заштити људских права, члан. 34.Устава Републике Србије и чл.3. Законика о кривичном поступку гарантују сваком грађанину да се сматра невиним док се кривица не утврди правоснажном одлуком суда.

У Препоруци Савета Европе Рец (2003) 13 апострофирано је да „мишљења и информације које се односе на кривичне поступке који су у току треба да се преносе или шире преко медија само онда када то не иде на уштрб претпоставке невиности окривљеног.“

Оваквим изјавама грубо се крше права грађана у кривичном поступку, имајући у виду да и судска пракса Европског суда за људска права стоји на становишту да се право новинара на слободу изражавања и право јавности да буде информисана које је зајемчено у чл.10. Европске конвенције о заштити људских права може остваривати само уз поштовање права на правично суђење које је зајемчено у чл.6. Европске конвенције о заштити људских права.

 

 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК

                                                                         АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

                                                                                           Југослав Тинтор, адвокат

САОПШТЕЊЕ