ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ РАДА СЛУЖБЕ АК БЕОГРАДА ТОКОМ ПЕРИОДА ГОДИШЊИХ ОДМОРА 15.07.2020 – 31.08.2020.ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАМО ВАС ДА ЋЕ ТОКОМ ПЕРИОДА ГОДИШЊИХ ОДМОРА 15.07.2020 – 31.08.2020. АК БЕОГРАДА РАДИТИ У ЛЕТЊЕМ РЕЖИМУ РАДА – РАДНИМ ДАНОМ 08.00 – 16.00 ЧАСОВА

У НАВЕДЕНОМ ВРЕМЕНУ МОГУЋЕ ЈЕ КОНТАКТИРАТИ АКБ ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТО:

ОПШТУ СЛУЖБУ: НА ТЕЛЕФОНЕ 011/ 3239-805  И  3239-846 И Е-МАИЛ  office@akb.org.rs

СЛУЖБУ РАЧУНОВОДСТВА: НА ТЕЛЕФОН 011/3237-082 И Е-МАИЛ akb.racunovodstvo@gmail.com

У НАВЕДЕНОМ ПЕРИОДУ МОГУЋЕ ЈЕ ПРИСТУПИТИ У ПРОСТОРИЈЕ АК БЕОГРАДА  УЗ ПОШТОВАЊЕ СЛЕДЕЋИХ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ „COVID-19“ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ „SARS-CoV-2“:

1.ОБАВЕЗНО КОРИШЋЕЊЕ ЛИЧНИХ ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА – МАСКИ И РУКАВИЦА

2.ОБАВЕЗНА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НОГУ И РУКУ СВИХ ЛИЦА КОЈА УЛАЗЕ У ПРОСТОРИЈЕ

3.ОБАВЕЗНА ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРОСТОРИЈА И ПОДОВА, УЗ ЧЕСТО ПРОВЕТРАВАЊЕ

4.ОДРЖАВАЊЕ УДАЉЕНОСТИ ОД ДВА МЕТРА И ИЗБЕГАВАЊЕ ДИРЕКТНОГ КОНТАКТА

5.У ПРОСТОРИЈЕ КОМОРЕ НА ДРУГОМ СПРАТУ МОГУ ИСТОВРЕМЕНО ПРИСТУПИТИ НАЈВИШЕ ТРИ ЛИЦА, КОЈИ ЋЕ СВЕ РАДЊЕ ОБАВИТИ У ЦЕНТРАЛНОЈ ПРОСТОРИЈИ

У ЦИЉУ ЕФИКАСНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА СЛУЖБЕ ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЧЛАНОВИМА:

1.ДА ПОДНОСЕ ЗАХТЕВЕ ПУТЕМ Е-МАИЛА  office@akb.org.rs  ИЛИ  ПУТЕМ ПОШТЕ

2.ДА ПРЕУЗИМАЈУ ПОТВРДЕ И РЕШЕЊА ПУТЕМ Е-МАИЛА ИЛИ ПУТЕМ ПОШТЕ

3.ДА МАТЕРИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА КОМОРИ ИЗМИРУЈУ УПЛАТАМА НА РАЧУНЕ:

УПЛАТА ЧЛАНАРИНЕ НА РАЧУН: 200-2359850101862-45  

УПЛАТА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ НА РАЧУН:  200-2911931301033-43

УПЛАТА ОСИГУРАЊА НА РАЧУН: 200-2359850101862-45 

УПЛАТА УПИСНИНЕ НА РАЧУН:  200-2359850101862-45

УПЛАТА ЗА АДВОКАТСКИ ИСПИТ НА РАЧУН:  200-2359850101862-45 

У ПОЗИВ НА БРОЈ УПИСАТИ БРОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ (осим за адв.испит)

 ПРЕДСЕДНИК АК БЕОГРАДА

 Југослав Тинтор, адвокат

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ РАДА СЛУЖБЕ АК БЕОГРАДА ТОКОМ ПЕРИОДА ГОДИШЊИХ ОДМОРА 15.07.2020 – 31.08.2020.