OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU ADVOKATSKOG ISPITA – ISPITNI ROK DECEMBAR 2017.

Обавештавамо све заинтересоване кандидате за полагање адвокатског испита да је термин одржавања адвокатског испита, пред комисијом Адвокатске коморе Београда, у ДЕЦЕМБАРСКОМ испитном року заказан за петак 01.12.2017. године у 14,00 часова.
Молимо Вас да Ваше захтеве за полагање адвокатског испита уз сву неопходну документацију доставите најкасније до среде 29.11.2017. године.
НАПОМЕНА: Питања из области Адвокатска тарифа постављају се из нове Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката Сл.гласник РС 121/2012 која је објављена на сајту Адвокатске коморе Београда
Документа неопходна за пријаву адвокатског испита :

  • Захтев за пријаву адв.испита ( слободна форма )
  • Оверена фотокопија дипломе правног факултета /уверења о дипломирању на правном факултету ( не старије од 3 месеци )
  • Оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту ( не старије од 3 месеци )
  • Фотокопија личне карте без чипа односно извод из чипа личне карте, уколико поседује чип
  • Доказ о уплати накнаде за полагање адвокатског испита ( висина накнаде за полагање адв.испита износи 15.600 динара за прво полагање, за накнадно полагање 5.850 динара, уплата се врши на пословни рачун Адвокатске коморе Београда 200-2359850101862-45 )