ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ АК СРБИЈЕ И АК БЕОГРАДА ПОВОДОМ НАПАДА НА АДВОКАТА ДРАГОСЛАВА ЉУБИЧАНОВИЋА

                                                                 С  А  О  П  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Поводом физичког напада на адвоката Драгослава Љубичановића у канцеларији јавног бележника, Адвокатска комора Србије и Адвокатска комора Београда захтевају од органа кривичног гоњења да најхитније предузму све потребне мере из оквира своје надлежности како би се идентификовала лица која су нанела телесне повреде адвокату у ситуацији када је својим клијентима пружао правну помоћ.

Посебно забрињава нестручно поступање јавног бележника Зорана Рафаиловића који је у оставинском поступку не само пропустио да констатује идентитет присутних лица и одбио да унесе у записник да постоји ванкњижна имовина оставиоца, већ је на инсиситирање адвоката да мора да поступа у складу са законом и у записнику констатује и ту имовину, бахато одбио да то учини и наложио својим запосленима да адвоката избаце из канцеларије.

Сматрамо да је апсолутно недопустиво да се размена правне аргументације оконча физичким нападом на адвоката. Јавни бележник има посебну одговорност за вођење поступка и да уколико је потребно успостави ред позивањем полиције а не применом силе од стране својих запослених.

Напад на нашег колегу представља напад на све адвокате, због чега Адвокатска комора Србије и Адвокатска комора Београда инсисирају да се сви одговорни за овај иницидент санкционишу у складу са законом.

 

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Виктор Гостиљац, адвокат

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат

САОПШТЕЊЕ  ЗА ЈАВНОСТ