ЗАКЉУЧАК УПРАВНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Управни одбор Адвокатске коморе Београда на 1. седници одржаној 19.11.2018. на основу члана 66. Закона о адвокатури («Службени гласник РС» 31/2011, 24/2012-ОУС), члана 10. Статута Адвокатске коморе Србије („Службени гласник РС“ 85/2011, 78/2012, 86/2013),  члана 23. Став 1. тачка 13. Статута Адвокатске коморе Београда («Службени лист града Београда» 37/2018) једногласно је донео: 

                                                                        З А К Љ У Ч А К

Управни одбор Адвокатске коморе Београда подржава  одлуку Управног одбора Адвокатске коморе Србије бр.860-1/2018 од 17.11.2018. године којом се указује на непоштовање процедуре приликом утврђивања Предлога закона о услугама која је спроведена без претходне јавне расправе и без прибављања мишљења Министарства правде Републике Србије у вези прописа који се односе на адвокатуру.

Управни одбор Адвокатске коморе Београда подржава захтев Адвокатске коморе Србије упућен Министарству трговине, туризма и телекоминикација и Влади Републике Србије за хитно повлачење Предлога закона о услугама из скупштинске процедуре, односно измену члана 3. став 2. тачка 6.пПредлога тако да гласи: «правну помоћ коју пружа адвокатура, као самостална и независна служба» и брисање одредбе члана 15. став 1. алинеја 8. тачка 4 предлога закона, а што је у складу са претходно донетим Закључком Управног одбора АК Србије бр.59/2017 од 28.01.2017.године и Закључком Конференције адвоката Србије бр.125/2017 од 25.02.2017.године

Подржава се став Адвокатске коморе Србије да се усаглашавање прописа о адвокатури са прописима ЕУ може вршити искључиво Законом о адвокатури, а у чијој изради представници адвокатуре морају активно учествовати.

Објавити ову одлуку са одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Србије бр.860-1/2018 од 17.11.2018. године и саопштењем Адвокатске коморе Србије бр.860-2/208 од 17.11.2018. године, на званичној  интеренет презентацији Адвокатске коморе Београда ради упознавања чланства.

 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                   АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

                                                                                                        Југослав Тинтор, адвокат

ЗАКЉУЧАК УО АК БЕОГРАДА

ОДЛУКА УО АК СРБИЈЕ

САОПШТЕЊЕ АК СРБИЈЕ