ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ СЕМИНАРА  „ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА“,  „ЕЛЕКТРОНСКО АРХИВИРАЊЕ“ И „ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ“

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо Вас да ЈП „Службени гласник“ организује семинаре:

  • „Планирање, изградња и озакоњење објеката“, који ће се одржати дана 23.августа    

        2023.године у периоду од 10;00-15;30 часова

       –     „Електронско архивирање“, који ће се одржати дана 29. августа 2023.године у периоду

               од  09;30 – 15;00 часова

       –    „Заштита права на суђење  у разумном року“, који ће се одржати дана 26.септембра

              2023.године у периоду од 10;00 – 15;30 часова

Семинари ће се одржати у Београду, ул. Јована Ристића 1.

У прилогу се можете упознати са позивом за учешће.

ПРИЛОГ

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА