О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо Вас да је Управни одбор Адвокатске коморе Београда на седници одржаној дана 27.12.2022.године донео одлуку да се у односу на све адвокате који преко дванаест месеци неизвршавају материјалне обавезе према Комори по основу чланарине и доприноса Фонду солидарности донесу одлуке о испуњености услова за брисање из Именика адвоката Адвокатске коморе Београда прописаних чланом  83. став 1. тачка 8. у вези  става 2. Закона о адвокатури, с тим да се поступак брисања неће спровести уколико адвокат у року од 15 дана од дана пријема одлуке измири  материјалне обавезе према Комори.

Уколико адвокат у року од 15 дана од дана пријема одлуке о испуњености услова за брисање из Именика адвоката Адвокатске коморе Београда прописаних чланом  83. став 1. тачка 8. у вези  става 2. Закона о адвокатури  не измири материјалне обавезе према Комори, спровешће се поступак брисања из Именика адвоката Адвокатске коморе Београда.

Одлука УО АК Београда

АДВОКАТСКА  КОМОРА БЕОГРАДА